Aktuellt

Arbetsgivarjuridik

8. december 2015 - 16:41 -- carina.storhannus

Arbetsgivarjuridik

Tisdag 23.2.2016 kl. 9–15 på YA:s enhet i Närpes, Ängskullsvägen 1

– med fokus på förmannens rättigheter och skyldigheter

1. Arbetsgivarens direktionsrätt

Förmannen som arbetsgivarens förlängda arm

Effektivering av arbetet, hur mycket får man styra och ställa?

Anpassning av arbetstider

2. Olater och osakligt beteende hos anställda

Olater och ineffektivitet, hur kan problemen åtgärdas?

Hantering av osakligt beteende och arbetsplatsmobbning

Energi & Näringslivet

17. september 2015 - 15:57 -- carina.storhannus

Nejdens energibalans & Utmaningar
Solenergins möjligheter i regionen
Nejdens Bioenergi – Skogsenergins affärsmöjligheter
Energihanteringens betydelse för lokala ekonomin
Maalämpö – rooli ja teknolgia / Geovärme – roll o teknologi
 
Onsdag 30.09.2015 kl: 13:00 – 16:30
Plats:  Mitt i Stan
 
Kontakuppgifter:
Timo Vauhkonen
timo [at] dynamohouse [dot] fi
+ 358 - 40 507 3342

Sök till merkonom!

17. april 2015 - 9:26 -- carina.storhannus

Vill du bli Merkonom?
(Grundexamen inom företagsekonomi)

Starta eget temadag

16. april 2015 - 13:59 -- carina.storhannus

Utbildare är Per Vilén från Ab Bäck & Vilen Oy

Lördag 9.5.2015 kl. 09:00 – 17:00
Dynamohuset i Närpes
Närpesvägen 2

Anmälningar till dynamo [at] dynamohouse [dot] fi eller 2243620

PROGRAM (preliminär tidtabell)

Morgonkaffe från 08:45

Kl. 09.00 – 09.30 Företagshuset Dynamo presenterar sig

09.30 - 12:00 Företagandets villkor och grunder
Företagsform

12.00 – 13.00 Lunch (på egen bekostnad)

Sidor

Bokförare

Denna sida ingår i projektet: Rådgivning mer än bokföring. Projektet ger vägledning och rådgivning och erbjuder kompetenshöjning åt mikroföretagen i Sydösterbotten. Företagen erbjuds bland annat informationstillfällen och utbildningar.
Projektet finansieras av NTM centralen i Österbotten med medel ur Europeiska jordbruksfonden samt bokföringsföretagen: